Some of the references for 
ULTRA injection hose

The building of Oslo International Airport, Gardermoen with 
the following entrepreneurs:

 • VS-gruppen
  • Tårn- og sikringsbygg, Gardermoen
 • SRG-Scandinavian Rock Group
  • Parsell Romerikesporten
 • AFS-Hoch Tief Group
  • Løsmassetunnel Eidsvoll
 • Skanska Entreprenør AS
  • Parkeringshus Gardermoen


Norwegian
c
ompanies that have used the injection hose:

Andersen og Frandsen ANS: 

 • Skøyen Næringspark, Oslo

Bergtekn. Kjetland AS:

 • Mongstad

AS Betong:                           

 • Bømlabrua
 • Føyno Forankring Øst

Byggekompaniet AS:  

 • Sør-Al Aluminium

Buer Entreprenør AS:  

 • Linnaaesgate, Porsgrunn

Eco Bygg AS:  

 • E134 – Kryss Mjøndalen

Ragnar Evensen AS:

 • Emma Hjorth skole, Bærum
 • Nybygg for UDI i Calmeyersgate, Oslo

Jensen Bygg Team AS:        

 • Privat badeanlegg Munkebakken, Oslo
 • Privat svømmebasseng Korsvoll Terrasse, Oslo

Ole K. Karlsen AS:  

 • Idrettens Hus, Drammen

Petter Kristiansen AS:  

 • Statens Hus, Drammen

NCC Eeg-Henriksen Anlegg AS:

 • Forsvarsanlegg, Troms
 • Div. anlegg i Nord-Norge
 • Søndre Follo renseanlegg

NCC Eeg-Henriksen Bygg AS:

 • Drammensveien 121, Oslo
 • Strandkanten bygg 3, Lysaker
 • Lysaker Torg, Oslo
 • Colosseum Park, Oslo
 • AF Erteløkka, Oslo
 • Jordal skole, Oslo
 • Vollsveien Atrium, Oslo
 • Filtvet skole, Hurum

F Oslo Entreprenør AS:

 • Oppgang  vest, Nationaltheateret stasjon, Oslo

Peab AS:

 • Skøyen Næringspark, Oslo
 • Bogstadveien, Oslo

Reime Betong AS:  

 • Diverse prefabrikerte vannbasseng

Selmer ASA :

 • Nordre Follo renseanlegg
 • NSB miljøtunnel, Sande
 • Kryss Møhlenpris, Bergen
 • Skien vannbehandlingsanlegg
 • Gjøvik vannverk
 • Eina vannverk
 • Nationaltheatret stasjon, Oslo
 • Fløyrli kraftverk
 • Florabadet
 • Mongstad
 • Vannkanten

AF Spesialprosjekt AS:  

 • Himdalen atomavfallslager

Statens Vegvesen Buskerud  v/entreprenører:

 • Kulvert for gang og sykkel, Drammen
 • Tverrvei Gulskogen, Drammen    

Statens Vegvesen Hordaland:

 • Bømlafjordtunnelen

Statens Vegvesen Sogn og Fjordane:

 • Øksendaltunnelen

Statkraft Anlegg AS:

 • Svartisen 2 - Dam Storglomvatten
 • Nore I
 • Trollheimen kraftverk

Strøm Gundersen Byggtjenester AS:

 • Strandgata, Lysaker
 • Kloakkummer, Drammen
 • Dam Maridalen, Oslo
 • Veipakke Drammen, Brakerøya kulvert
 • Gulskogen skole
 • Viken energi

Totalentreprenøren AS:

 • Sjølystparken, Oslo

AF Trekant Bruarbeid:

 • Trekantsambandet

Veidekke Anlegg ASA:

 • Stureterminalen
 • BBB Haukeland

Veidekke ASA avd. Vestfold:

 • Renseanlegg, Holmestrand
 • Parkeringskjeller, Holmestrand
 • NOAH avfallshandteringsanlegg, Holmestrand
 • Svømmebasseng, Vestfold Sentralsykehus
 • Bygg for helse og sosial, Tønsberg
 • Drammen Teater
 • Fagerlia utjevningsbasseng, Larvik
 • Valleråsen vannbehandlingsanlegg, Porsgrunn
 • VA Bragernes, Drammen
 • Scanrope, Tønsberg
 • Presterud Ungdomsskole, Tønsberg

Veidekke ASA avd. Sikringsteknikk:

 • Skjerka kraftverk
 • Fossheim kraftverk
 • Kollsnes - propper i tunnel for gassledninger

By contacting us we can inform you about contact persons 
at the requested company.

Ultra, best on both technique and price!

HOME