Fortanning -
grunnlaget for en tett støpeskjøt

ULTRA

 

ULTRA

- Design

- Klargjøring

- Tilbehør

 

ULTRA - Fortanning

Bilder av fortanning

 

ULTRA - Montasje

Bilder fra montasje

 

ULTRA - Injeksjonsmidler

Re-injisering

Selvstendig metode

ULTRA - Box

 

ULTRA - Testrapporter

- Testrapport fra MFPA

- ULTRA (multiject) test

 

Prosjekter

Referanseliste

Forhandlere

Forhandlere søkes

Kontakt oss

 

 

Støpeskjøter med krav til tetthet anbefales meget sterkt å utføre med fortanning. 2" x 4" plank i passende lengder skråskjæres på to kanter som figuren viser, for god slipp og økonomisk ombruk.
Om nødvendig justeres bredden.

Formplankene bindes butt i butt til armeringen med ståltråd som figuren viser. Slå gjerne på lasker over skjøter og i hjørner. Vedrørende bruk av formplank på endesteng i dekke og vegg, se illustrasjonen under monteringsveiledningen.
 

Planken rives snarest mulig etter støping, og grader fjernes. Blås støpeskjøten ren med trykkluft (evnt. vann) og monter injeksjonsslangen før armeringen hindrer for mye.
Ved mindre skader på Ultra repareres den ved å legge stram tape over skadestedet.

Sløyfes fortanning bør betongoverflaten glattes best mulig for en rask og god montering av Ultra.

For bilder av ferdige fortanninger klikk her.

Med en Ultra-slange i betong, på fjell eller stål, får du 
all den fleksibilitet og sikkerhet du måtte ønske!

HJEM