Re-injisering av ULTRA

ULTRA

 

ULTRA

- Design

- Klargjøring

- Tilbehør

 

ULTRA - Fortanning

Bilder av fortanning

 

ULTRA - Montasje

Bilder fra montasje

 

ULTRA - Injeksjonsmidler

Re-injisering

Selvstendig metode

ULTRA - Box

 

ULTRA - Testrapporter

- Testrapport fra MFPA

- ULTRA (multiject) test

 

Prosjekter

Referanseliste

Forhandlere

Forhandlere søkes

Kontakt oss

Re-injisering: Med nødvendige forberedelser er det mulig å re-injisere Ultra. Brukes 1-komponent polyuretan kan dette også være mulig over noen tid uten rengjøring av slangen mellom omgangene. Mateslangene blendes.
Sementsuspensjoner og andre selvherdende masser må skylles (trykk inntil 1,5 bar!) eller suges ut av slangen.

Problemer? Injeksjonsmassen forsvinner inn uten trykk - og du finner ikke mateslangen i den andre enden? Lag en "flytende plugg" som fester seg i andre enden slik: Stikk noen korte trebiter (5 mm biter av fyrstikk?) inn i mateslangen. Stapp så inn en "rumpe" av tjæredrev, hamp, papir e.l. med en ståltråd og injiser som vanlig. Merkes trykkøkning kan du gjøre en normal injeksjon. Hvis ikke må du kanskje prøve igjen!

Viktig! Under injisering av sementsuspensjoner må det opprettholdes et tilstrekkelig høyt nivå på trykk og volum for å motvirke utsiling av partikler (rutinemessig gjennomspylinger).

HJEM