ULTRA-Box

ULTRA

 

ULTRA

- Design

- Klargjøring

- Tilbehør

 

ULTRA - Fortanning

Bilder av fortanning

 

ULTRA - Montasje

Bilder fra montasje

 

ULTRA - Injeksjonsmidler

Re-injisering

Selvstendig metode

ULTRA - Box

 

ULTRA - Testrapporter

- Testrapport fra MFPA

- ULTRA (multiject) test

 

Prosjekter

Referanseliste

Forhandlere

Forhandlere søkes

Kontakt oss

 

Bevaringsbokser for mateslanger

Ultra-Box er en elegant måte å oppbevare slangene i forskalingsprosessen slik
at ikke slangene skades. Etter at forskalingen er fjernet får man lett 
tilgang til slangene og man kan raskt begynne med injiseringen.

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan man bør montere Ultra-Box og
hvordan mateslangene føres inn i boksen. 

(Klikk på bilder for større visning)
Boks_forskaling.jpg (65594 bytes)

Stålfjæra festes til et armeringsstål med plaststrips 
som bildet viser (ikke ståltråd!). 
Avstand fra støpeskjøt 15-20 cm (eller etter ønske). 
Overdekningen på jernet må være mellom 25 og 50 mm 
(kontrollér) slik at boksen presses tilstrekkelig kraftig mot 
forskalingen når denne kommer på plass.  Boksen er således 
spesielt gunstig også ved bruk på lukkevegg.

Hvis avstanden ikke er akseptabel, må denne på en eller annen måte forandres før monteringen, f. eks. ved å tilpasse et eget monteringsjern.

 

Slange_inn_i_boks.jpg (28342 bytes)

Mateslangene må føres langs betongoverflaten og inn mot boksen.  Festes i armeringsstålet for boksen (og her kan ståltråd godt brukes).

6 mm hull for mateslangene stikkes i kanten på boksen hvor denne er svekket (flate partier). Tre mateslangene på plass og justér lengdene på disse slik at slangene blir liggende på betongen som nevnt over, og at boksen kan trykkes/ stikkes fast på fjæra.  

Lengden på mateslangene - inne i boksen - bør være 15-25 cm.  Presses i ring langs kanten. Lokk settes på.

Som bildet viser, kan slangeseksjonene nummereres og merkes inne i boksen.

Steder hvor det ikke er nødvendig å montere boksen på lukkevegg, 
kan fjæra sløyes og lokket eller boksen spikres direkte på forskalingen.

 

Boks_innstopt.jpg (58795 bytes)

Under forskalingsarbeidet eller før støping må det kontrolleres at boksene har kommet riktig på plass bak  lukkevegg.  Eventuelt justér.
Boksen kan også brukes i dekker - uten fjær. 
Dersom Ultra-slangene ikke injiseres, kan boksene stå ubehandlet eller overmales.
Boksen kan lett fjernes og hullet tettes.

Boksen er ypperlig som et tillegg til Ultra injeksjonsslange 
og kan sikre en bedre og mer sikker montering

HJEM